SEASON PREPARATION SALE – Min. 25 % popusta na odabrane proizvode KUPI ODMAH

UVJETI I ODREDBE KUPOPRODAJNOG UGOVORA I OSTALE POVEZANE RADNJETopforsport s.r.o.
ID: 29213291
PDV ID: CZ29213291
sa sjedištem na adresi Brno, 615 00, Lazaretní 4298/11a, Republika Češka, tvrtka je upisana u registar tvrtki koji vodi regionalni sud u Brnu, odjeljak C, odlomak 66187 (16.4.2010)

Internet trgovina: 11teamsports.hr

E-mail: info@11teamsports.hr

Telefon:

Ovi “Uvjeti i odredbe” za prodaju robe i usluga tvrtke Topforsport s.r.o. odnose se na internet trgovinu koja se nalazi na web stranici11teamsports.hr te se sastoje od sljedećih članaka:

Članak 1. - Opće odredbe
Članak 2. - Naručivanje robe - cijene, plaćanje i dostava
Članak 3. a - Otkazivanje narudžbe
Članak 3. b - Povlačenje iz kupoprodajnog ugovora zaključenog putem sredstava komunikacije na daljinu
Članak 4. a - Uvjeti jamstva
Članak 4. b - Reklamacije
Članak 5. - Program članstva- "House Of Clubs" uvjeti korištenja
Članak 6. - Dodatne usluge i posebne kategorije robe
Članak 7. - Završne odredbe

Članak 1.
Opće odredbe

 1. Prodavač je trgovačko društvo Topforsport s.r.o., IČ: 29213291, PDV ID: CZ29213291; sa sjedištem u Brnu – Žebětín, 615 00, Lazaretní 4298/11a, Češka Republika. Tvrtka je upisana u registar tvrtki koji vodi regionalni sud u Brnu, odjeljak C, odlomak 66187; datum osnivanja: 16.04.2010 (u daljnjem tekstu “Prodavač”).
 2. Internet trgovinu vodi Prodavač na web stranici www.11teamsports.hr (u daljnjem tekstu "E-trgovina") putem web sučelja trgovine (u daljnjem tekstu"Sučelje").
 3. Ovim Uvjetima i odredbama se uređuju prava i međusobne obveze stranki koje sklapaju Kupoprodajni ugovor (u daljnjem tekstu ""Kupoprodajni ugovor" ili "Ugovor""), točnije Prodavač i bilo koja fizička osoba koja naručuje proizvode (u daljnjem tekstu ""Kupac" ili "Vi"" putem E-trgovine Prodavača. S obzirom na navedeno, “Uvjeti i odredbe” zajedno s “Pravilima o zaštiti osobnih podataka” čine sastavni dio Ugovora."").
 4. Samim korištenjem E-trgovine, Kupac je suglasan sa “Pravilima o zaštiti osobnih podataka” koja se odnose na sve informacije pružene Prodavaču od strane Kupca kroz Sučelje i koje se mogu sakupljati tijekom korištenja u skladu s nadležnim zakonima. Cijeli tekst se može pregledati OVDJE.
 5. Zaključivanjem narudžbe Kupac potvrđuje sve od niže navedenog (a-d):

        (a) je punoljetan/na, ili ima izričiti pristanak skrbnika za zaključivanje narudžbe;
        (b) je upoznat/ta s ovim Uvjetima i odredbama, kao i svim popratnim dokumentima;
        (c) je sposoban/na sklopiti pravno obvezujući Ugovor te
        (d) daje suglasnost za sakupljanje i obradu osobnih podataka u okviru izvršavanja predmeta Ugovora.

Članak 2.
Naručivanje robe - cijene, plaćanje i dostava

 1. Sučelje pruža informacije o ponuđenoj robi i uslugama, što uključuje i cijenu pojedinih proizvoda. Prikazane cijene uključuju PDV i sve pripadajuće naknade.
 2. Svaka prezentacija robe na Sučelju je samo u informativne svrhe, a Prodavač nije dužan sklopiti Kupoprodajni ugovor za takvu robu.
 3. Cijene proizvoda vrijede od trenutka slanja Narudžbe, osim u slučaju otkazivanja od strane Prodavača (vidi članak 3.a Otkazivanje narudžbe).
 4. Načini isporuke i njihovi uvjeti navedeni su u odjeljku Sučelja pod nazivom"Dostava i plaćanje; Dostavu organizira Prodavač na području Republike Hrvatske. Troškovi dostave mogu varirati ovisno o načinu dostave. Konkretni način dostave odabire Kupac s aktualnim cjenikom dostupnim u odjeljku "Košarica".
 5. Svi dostupni načini plaćanja navedeni su u odjeljku Sučelja pod nazivom "Dostava i plaćanje" Prodavač ne prihvaća druge načine plaćanja osim onih navedenih u prethodno navedenom odjeljku i dostupnih u “Košarici” te neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi mogla rezultirati pokušajem Kupca da plati na bilo koji drugi način.
 6. Kupac se slaže s korištenjem sredstava komunikacije na daljinu u svrhu sklapanja Ugovora i Prodavač nije odgovoran za troškove Kupca nastale korištenjem sredstava komunikacije na daljinu u vezi sa sklapanjem istog (troškovi internetske veze, telefonske naknade, itd.).
 7. Kako bi naručio proizvode, Kupac ispunjava obrazac za narudžbu u odjeljku Sučelja pod nazivom "Košarica". Obrazac za narudžbu naročito sadrži podatke o (a-d):

        (a) naručenim proizvodima (Kupac dodaje robu u elektroničku "Košarica"
        (b) načinu plaćanja kupoprodajne cijene;
        (c) odabranom načinu isporuke s pripadajućim troškovima i
        (d) možebitnim dodatnim uslugama te povezanim troškovima (u daljnjem tekstu "Narudžba" ili "zaključivanje Narudžbe").

 8. Kupoprodajni ugovor postaje valjan u trenutku kada Kupac zaprimi e-mail s nazivom "potvrda narudžbe " od Prodavača, zajedno s popratnom dokumentacijom u trajnom obliku. Popratne dokumente možete pogledati na sljedećim stranicama: Uvjeti i odredbe, Pravila o zaštiti osobnih podataka
 9. Kupac također ima mogućnost zaključiti Narudžbu putem e-maila, telefona ili drugog sredstva komunikacije na daljinu prema uvjetima navedenim na Sučelju. Bez obzira na način na koji je narudžba zaključena, ona je važeća samo nakon primitka e-maila "Potvrda Narudžbe od strane Prodavača" (vidi članak 2.(8)).
 10. Kupac je dužan platiti Prodavaču kupoprodajnu cijenu proizvoda zajedno s troškovima pakiranja i dostave u navedenom iznosu, osim ako je izričito drugačije navedeno.
 11. U slučaju kašnjenja isporuke, Kupac će o tome biti obaviješten putem e-maila. U suprotnom, Kupac će primiti e-mail koji potvrđuje da je njegova narudžba poslana.
 12. Prije slanja Narudžbe, Kupac može provjeriti i promijeniti osobne podatke unesene u Narudžbu kako bi mogao ispraviti sve pogreške nastale tijekom ispunjavanja obrasca Narudžbe ili čak otkazati narudžbu (vidi članak 3.a Otkazivanje narudžbe). Prodavač se neće smatrati odgovornim za neprimanje ili neprihvaćanje Narudžbe ili za primanje netočnih informacija, bilo da su date namjerno ili nenamjerno.
 13. Kupac prihvaća činjenicu da Prodavač može objaviti marketinške promocije tipa "Poklon uz kupnju" Pravila ovih promocija možete pronaći OVDJE. U tom slučaju, ova pravila čine sastavni dio članka “Uvjeti i odredbe”.
 14. Prodavač zadržava pravo Kupcu izdati sljedeće kodove za popust (a-b):

      (a) "Vrijednosni kod za popust" daje pravo registriranim i prijavljenim Kupcima da primjene popust fiksne vrijednosti prilikom stvaranja Narudžbe. Nakon unosa koda u polje "Dodaj novi kod za popust" unutar Košarice, kupovna cijena će se umanjiti za navedenu fiksnu vrijednost popusta. U slučaju primjene koda za kupnju više artikala, popust će se primijeniti na svaki artikl zasebno i razmjerno njegovom doprinosu ukupnoj cijeni naručene robe.
      (b) "Postotni kod za popust" daje pravo registriranim i prijavljenim Kupcima da primjene postotni popust prilikom stvaranja Narudžbe. Nakon unosa koda u polje "Dodaj novi kod za popust" unutar Košarice cijena robe će se sniziti proporcionalno navedenom postotku popusta.

Popusti koje Prodavač daje Kupcu ne mogu se međusobno kombinirati, a kodovi koje Kupac unese u polje "Dodaj novi kod za popust" ali ne iskoristi pri kupnji će se automatski čuvati u odjeljku njegovog korisničkog profila pod nazivom “Moji kodovi za popust” te ih Kupac može iskoristiti za kasnije narudžbe, sve do isteka valjanosti koda.

 1. Kupac stječe vlasništvo nad robom tako što plaća punu kupoprodajnu cijenu robe i preuzima je od Prodavača ili dogovorene treće strane.

Članak 3.a
Otkazivanje narudžbe

 1. Kupac može otkazati narudžbu telefonom () ili e-poštom (info@11teamsports.hr) do trenutka kada Prodavač dogovori prijevoz do Kupca. Molimo Vas da u pismenom otkazu navedete broj narudžbe. Broj narudžbe je naveden u potvrdi narudžbe, poslanoj na navedenu e-mail adresu nakon prihvaćanja narudžbe, te u Moje narudžbe odjeljku korisničkog profila Kupca (više o korisničkom profilu pogledajte u “Pravilima o zaštiti osobnih podataka”)
 2. Prodavač zadržava pravo otkazati narudžbu ili njezine dijelove u bilo kojem od sljedećih slučajeva (a-e):

      (a) roba se više ne proizvodi niti isporučuje;
      (b) dobavljač je značajno promijenio cijenu;
      (c) u slučaju očite greške u cijeni robe (tj. cijena se očito razlikuje od cijene uobičajene za ovu vrstu proizvoda). Očigledna pogreška u cijeni robe je npr. cijena 60% niža od cijene uobičajene za ovu vrstu proizvoda;
      (d) podneseni podaci o naplati nisu točni ili se ne mogu provjeriti;
      (e) Prodavač ne dostavlja na navedenu adresu za dostavu.
  Ako dođe do takve situacije, Prodavač će odmah obavijestiti Kupca kako bi se dogovorili o daljnjim radnjama.

 3. Komercijalna preprodaja robe koju nudi Top4Sport nije dopuštena. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati narudžbu ili odustane od kupoprodajnog ugovora ako sazna da Kupac namjerava preprodati robu u komercijalne svrhe.

Članak 3.b
Povlačenje iz kupoprodajnog ugovora zaključenog putem sredstava komunikacije na daljinu

 1. Kupac ima pravo, djelomično ili u cijelosti, odustati od Kupoprodajnog ugovora bez navođenja razloga u roku od 30 dana od isporuke robe njemu osobno ili drugoj osobi (isključuje prijevoznika) koju navede Kupac. U navedenom roku od 30 dana, Kupac mora obavijestiti Prodavača o odustajanju od Narudžbe. Kupac zatim treba vratiti artikle Prodavaču bez nepotrebnog odgađanja, najkasnije u roku od 14 dana od odustajanja od Kupoprodajnog ugovora.
 2. Za odustajanje od Kupoprodajnog ugovora, Kupac može koristiti predložak koji je Prodavač priložio u Annexu ovog dokumenta (vidi Annex I). Preporučamo odustajanje od kupnje na način da Kupac pošalje nedvosmislenu obavijest na e-mail adresu Prodavača - info@11teamsports.hr
 3. Prodavač će Kupcu vratiti novac u roku od 14 dana od Kupčevog odustajanja od Kupoprodajnog ugovora, to jest najranije nakon što Prodavač primi vraćene artikle od Kupca.
 4. Prilikom povrata artikala naručenih korištenjem koda za popust, Kupcu se vraća samo iznos plaćen po vraćenom artiklu (vidi članak 2 (14)).
 5. Osim povrata kupoprodajne cijene, u slučaju potpunog odustajanja od Ugovora, Kupac ima pravo na povrat troškova vezanih uz isporuku artikala, ali maksimalan iznos je jednak najjeftinijem prijevozu ponuđenom od strane Prodavač. Sve troškove povrata artikala snosi Kupac.
 6. Kupac potvrđuje da ne može, između ostalog, povući se (a-d):

        (a) iz Kupoprodajnog ugovora za isporuku robe koja je prilagođena po željama Kupca;
        (b) iz Kupoprodajnog ugovora za isporuku robe podložnih brzom kvarenju, kao i robe koja se nakon isporuke nepovratno pomiješala s drugom robom;
        (c) iz Kupoprodajnog ugovora za isporuku zapečaćenih artikala koje je kupac raspakirao, i ne mogu se vratiti iz higijenskih razloga;
        (d) Iz Kupoprodajnog ugovora za isporuku dodatnih usluga i posebnih kategorija robe ako je pristup proizvodu već započeo.

 7. Odustajanje od Kupoprodajnog govora može se odbiti ako je artikle kupio poduzetnik ili pravna osoba. U takvim slučajevima primjenjuju se odgovarajuće odredbe Općeg Građanskog zakonika.
 8. Kupac potvrđuje da ukoliko su vraćeni artikli oštećeni, korišteni izvan okvira utvrđivanja primarne funkcije robe ili čak djelomično potrošeni, Prodavač stječe pravo na naknadu nastale štete. Kupac prihvaća da će iznos naknade odrediti Prodavač s obzirom na stanje vraćenih artikala. Ako Prodavač procjeni da vraćeni artikli nisu u prodajnom stanju naknadu štete može jednostrano kompenzirati uskraćivanjem Kupčevog prava na povrat kupoprodajne cijene.
 9. Ukoliko Kupac pristane na preuzimanje besplatnih poklona zajedno s kupljenim artiklima, a zatim odustane od kupoprodajnog ugovora, Kupac je dužan vratiti poklon zajedno s kupljenim artiklima Prodavaču. U protivnom slučaju, Prodavač ima pravo jednostrano kompenzirati vrijednost bilo kojeg poklona koji nije vraćen uskraćivanjem Kupčevog prava na povrat kupoprodajne cijene (vidi Članak 2 (15)).

Članak 4.a
Uvjeti jamstva

 1. Sva pitanja koja nisu ovdje regulirana, regulirat će se aktualnom verzijom Zakona o zaštiti potrošača i Općeg građanskog zakonika, zajedno sa svim izmjenama i dopunama.
 2. U slučaju da su proizvodi kupljeni u okviru poslovanja, pritužbe će se regulirati važećim odredbama aktualne verzije Zakona o zaštiti potršača i Općeg građanskog zakonika, zajedno sa svim izmjenama i nadopunama.
 3. Kupac ne bi trebao prihvatiti oštećeni paket od dostavljača. Umjesto toga, trebao bi kontaktirati Prodavačev odjel za korisničku podršku. U slučaju preuzimanja oštećene pošiljke, reklamacija se rješava s prijevoznika.
 4. Po preuzimanju pošiljke, Kupac je dužan bez nepotrebnog odgađanja provjeriti robu i pismeno prijaviti eventualne nedostatke, po mogućnosti foto ili video dokumentacijom na email adresu info@11teamsports.hr. Način opisa oštećenja i ostali potrebni podaci navedeni su u članku 4.b Pravila Reklamacije.
 5. Prodavač odgovara Kupcu da roba prilikom preuzimanja bude bez nedostataka. Prodavač posebno jamči Kupcu da će u trenutku preuzimanja robe (a-e):

        (a) artikli imati svojsta dogovorena između stranaka; ako takva odredba nedostaje, artikli imaju svojstva koja je opisao Prodavač ili proizvođač ili ona koja očekuje Kupac s obzirom na vrstu artikala i na temelju oglašavanja Prodavača ili proizvođača;
        (b) artikli su prikladni za svrhu koju je naveo Prodavač ili svrhu za koju se takvi artikli obično koriste;
        (c) kvaliteta i dizajn artikala odgovaraju propisanom uzorku ili predlošku, ako je kvaliteta ili dizajn utvđen prema propisanom uzorku ili predlošku;
        (d) količina, veličina ili težina artikala je onakva kakva je zatražena;
        (e) artikli odgovaraju zahtjevima zakonskih propisa.

 6. Odredbe gornjeg stavka ne primjenjuju se na oštećene artikle prodane po nižoj cijeni zbog takvog oštećenja, na uobičajeno trošenje uzrokovano standardnom uporabom, u slučaju rabljenih artikala na nedostatak koji odgovara stupnju istrošenosti ili potrganosti u trenutku prihvaćanja od strane Kupca ili ako to proizlazi iz prirodnih svojstava artikala.
 7. Pravo na neispravne ili oštećene artikle se ne odnosi na oštećenja nastala uporabom u suprotnosti s uputama za uporabu, nedostatke nastale pod utjecajem mehaničkih oštećenja ili prirodnih utjecaja. Dakle, reklamacija se može ostvariti samo u odnosu na nedostatke uzrokovane greškom korištenih materijala ili pogrešnom tehnologijom proizvodnje.
 8. Prodavač ne snosi odgovornost za štetu nastalu nefuncionalnošću ili kvarom proizvoda.
 9. Kupac može ostvariti pravo na pozivanje na odgovornost za materijalne nedostatke robe široke potrošnje u roku od 24 mjeseca od preuzimanja artikla; ovaj rok se može produžiti navodom u jamstvenom listu. U slučaju produljenja jamstvenog roka, Prodavač će uvjet i opseg produženog jamstva odrediti u jamstvenom listu. U slučaju nepostojanja jamstvenog lista (porezni dokument) račun služi istoj svrsi.
 10. Trenutak reklamacije započinje kada Prodavač zaprimi pisani prigovor od Kupca.
 11. U slučaju neopravdanog i stoga odbijenog prigovora, Kupac je suglasan platiti Prodavaču razumne troškove povezane s postupkom prigovora izvan uobičajenog načina rješavanja prigovora (osobito troškove vlastitog stručnog mišljenja, troškove pravnog zastupanja itd.). Pravo Kupca na podmirenje troškova povezanih s uspješnim žalbenim postupkom regulirano je primjenjivim odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Članak 4.b
Reklamacije

 1. U slučaju reklamacije na artikle kupljene od strane TopforSport s.r.o., kupcu se savjetuje da postupi prema OVIM uputama; ili preporučujemo:
  • Prvo pošaljite email s nazivom proizvoda, brojem narudžbe i detaljnim opisom razloga reklamacije na info@11teamsports.hr. Naš odjel za korisničku podršku će vam rado pomoći s ispunjavanjem online obrasca za reklamaciju ili vas obavijestiti o alternativnim koracima koje trebate slijediti.
  • Pošaljite reklamirane artikle, zajedno sa generiranim brojem reklamacije, na lokalnu adresu navedenu u odjeljku “Kako uložiti prigovor ili reklamaciju na proizvod” u E-trgovini.
  • Molimo dostavite sve komponente koje se mogu odnositi na reklamirane nedostatke ili oštećenje zajedno s robom, navedite točan opis nedostatka ili oštećenja, ili, ovisno o slučaju, dokaz o nedostatku koji se pojavljuje neredovito, kontakt podatke (broj telefona, e-mail adresu), specifikaciju prava koja želite ostvariti u vezi s reklamacijom, račun (kopiju) i/ili jamstveni list.
  • Kupac može odabrati hoće li ugovoriti osiguranje od gubitka, krađe ili uništenja pošiljke. Topforsport s.r.o. ne pokriva nikakve troškove ili troškove poštarine/ prijevoza i neće biti odgovoran ako paket nije isporučen te neće preuzeti pakete poslane pouzećem.
  Navedene preporuke ne utječu na mogućnosti i prava potrošača prema važećim zakonima po posljednjoj dostupnoj verziji, sa svim izmjenama i nadopunama, a svrha im je omogućiti što brže rješavanje prigovora.
 2. Prodavač će izdati pisanu potvrdu (reklamacijski zapisnik) u kojoj će biti naznačen datum ostvarivanja prava od odgovornosti za nedostatke, potvrda o popravku i njegovo trajanje, ili, ovisno o slučaju, način rješavanja reklamacije.
 3. Reklamacije se rješavaju i nedostaci otklanjaju bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana reklamacije, osim ako se Prodavač i Kupac ne dogovore za dulji rok. Ukoliko dođe do proteka tog roka, Kupac ima pravo tražiti odgovarajući popust na kupoprodajnu cijenu ili odustati od Kupoprodajnog ugovora.

Članak 5.
Program članstva- "House Of Clubs" uvjeti korištenja


Što je House Of Clubs?

 1. House Of Clubs (u daljnjem tekstu "Klub") je besplatan program vjernosti za Kupce Top4Sport E-trgovina (u daljnjem tekstu “Članovi”) kojeg sačinjava dinamičan sistem s nekoliko razina pogodnosti. Kao takav, Klub je usmjeren samo na fizičke osobe i ne odnosi se na pravne osobe ili poduzetnike koji pokušaju koristiti iste pogodnosti (vidi članke 1(3) i 7(2)). Član može biti samo osoba koja se prema lokalnom zakonodavstvu smatra punoljetnom. Osobe mlađe od 18 godina, mogu postati Članom samo uz prethodnu suglasnost roditelja, skrbnika ili zakonskog zastupnika. Članstvo u Klubu je osobno i neprenosivo. Svaki Član može imati samo jedan korisnički profil.
 2. Najnovija verzija Kluba i povezani uvjeti korištenja (cijeli članak 5.) vrijede od 31.10.2022 kada će postojeći Članovi biti automatski prebačeni na novu verziju kao Članovi BASIC razine sa 150 bodova (pogledajte detalje u nastavku).
 3. Postoje dva načina da Kupci postanu članovi Kluba (a-b):
      (a) proaktivnom registracijom;
      (b) prvom kupnjom u E-trgovini.
 4. Klub sačinjavaju 4 razine: ZERO, BASIC, PRO i GOLD. Članovi napreduju kroz razine skupljajući bodove. Pri prelasku na višu razinu Član zadržava sve pogodnosti ostvarene na prethodnoj razini te dobiva pristup dodatnim pogodnostima.


Kako pristupam svom House Of Clubs korisničkom profilu?

 1. Podaci za prijavu bit će dostavljeni Članu za pristup njegovom profilu na Sučelju, može ažurirati osobne podatke. Informacije o podacima za prijavu i obradi osobnih podataka Člana mogu se pronaći u Pravilima o zaštiti osobnih podataka.
 2. Članovi su dužni redovito ažurirati svoje podatke za kontakt. Član je odgovoran čuvati podatake za prijavu u tajnosti. Ukoliko Član posumnja da su njegovi podaci otkriveni trećoj strani, dužan je odmah obavijestiti Prodavača. Prodavač se smatra odgovornim za štetu nastalu zbog neprijavljivanja ili zakašnjele prijave zlouporabe samo u slučaju ozbiljnog propusta s njegove strane. Prodavač nije odgovoran za bilo kakvu grešku ili kvar sustava Kluba ili bilo kakve posljedice koje iz tog proizlaze, uključujući ali ne ograničavajući se na bilo koji neizravni, slučajni ili posljedični gubitak ili štetu koja proizlazi iz nedostupnosti, obustave, izmjene ili prekida Kluba ili Članstva.


Kako skupljati bodove i koje su sve pogodnosti Kluba?

 1. Članovi skupljaju bodove kupnjom proizvoda u E-trgovini gdje će im se za svakih 1 € koje potroše na proizvode dodijeliti 1 bod. Na primjer, kupnja robe u vrijednosti od 100 € dodijelit će članu 100 bodova. Iznimke se odnose na kupnju dodatnih usluga (vidi članak 6(1)), narudžbe od strane pravnih osoba i narudžbe koje se plaćaju pouzećem, tj. plaćanje "gotovinom ili karticom pri isporuci".
 2. Bodovi se dodjeljuju kao cijeli brojevi i zaokružuju prema drugoj decimali, na primjer, ako je cijena proizvoda 103,49 € on vrijedi 103 boda, a 103,50 € je 104 boda.
 3. Bodovi prikupljeni kupnjom, pogledajte prethodni paragraf 7, bit će odmah dodijeljeni profilu Člana, ali će biti aktivni i primijenjeni kroz sustav pogodnosti tek nakon primjenjivog razdoblja povrata, minimalno 30 dana ili 60 dana ako je kupljena usluga “Produženo vrijeme povrata” (pogledajte članak 3.b(1) i 6.(3)) ili duže vrijeme povrata koje bi mogla nalagati tekuća marketinška kampanja. S druge strane, ako Kupac vrati proizvode, bodovi prikupljeni njihovom kupnjom bit će oduzeti s njegovog koriskičkog profila.
 4. Prodavač zadržava pravo promjeniti aktivnosti prikupljanja bodova navedenih u prethodnom stavku 7., međutim, Član će uvijek biti obaviješten o vrsti aktivnosti i dodijeljenim bodovima prije nego što se u istu uključi. Prodavač također zadržava pravo poništiti neke ili sve dobivene bodove koji su dodijeljeni zbog pogreške ili prevare, obmane ili bilo koje neovlaštene radnje Člana.
 5. Klub je dinamični program vjernosti podijeljen na nekoliko razini, tako da će svakim mjesecom neaktivnosti, tj. bez novih bodova stečenih radnjama opisanim u stavku 7. ovog članka, aktivni bodovi biti oduzeti s korisničkog pro. Mjesečno oduzimanje bodova se određuje prema trenutoj razini članstva, tako da će se sljedeći iznos bodova oduzeti s korisničkog računa:
      (a) ZERO - 5 bodova
      (b) BASIC - 10 bodova
      (c) PRO - 20 bodova
      (d) GOLD - 40 bodova
 6. Potrebni bodovi (u zagradama) i dodatne pogodnosti koje nudi svaka razina su sljedeće:
      (a) ZERO (0- 99 bodova) - 5% popusta, Club Days
      (b) BASIC (100 - 299 bodova) - 5% popusta, Club Days, Povlašteni pristup, 1x vaučer od 10€
      (c) PRO (300 - 499 bodova) - 7% popusta, Club Days, Povlašteni pristup, 2x vaučer od 10€
     (d) GOLD (500 bodova) - 7% popusta, Club Days, Povlašteni pristup, 3x vaučer od 10€, besplatna dostava
 7. Postotak popusta primjenjuje se na niz proizvoda koje odredi Prodavač. Nakon što se prijave na svoj korisnički račun, s aktiviranim članskim popustom i pregledaju E-trgovinu, Članovi mogu vizualno prepoznati tu robu prema cjenicima, ikonama kvačica koje će se pojaviti pored cijene i oznakama popusta koje su obojene zelenom bojom.
 8. “Club Days” je marketinška kampanja koja se ponavlja i nudi posebne popuste i/ili dodatne pogodnosti samo za Članove. Podaci o pojedinoj kampanji bit će prikazani u E-trgovini, a Članovi će o tome biti prethodno obaviješteni putem e-maila.
 9. "Povlašteni pristup" je usluga dostupna samo BASIC, PRO i GOLD članovima koja im daje prioritetni pristup odabranoj robi. U skladu s njihovim interesima (prethodna povijest narudžbi) Članovi će biti obaviješteni o proizvodima povlaštenog pristupa putem e-pošte.


Kako otkazati članstvo?

 1. Članovi mogu otkazati članstvo u bilo kojem trenutku ako (a-c):

      (a) to zatraže putem linka u podnožju bilo koje e-pošte za komunikaciju Kluba;
      (b) to zatraže putem linka u odjeljku za članstvo korisničkog profila;
      (c) kontaktiraju odjel za korisničku podršku i pošalju zahtjeva e-poštom (info@11teamsports.hr ) ili telefonskim putem ().

 2. Prodavač zadržava pravo odrediti robu i usluge koje pokriva Klub kao i njegove ugovorne strane. Članstvo će biti prekinuto u bilo kojem od sljedećih slučajeva (a-e):

      (a) ako član opozove privolu za obradu osobnih podataka zahtjevom za brisanjem iz naše marketinške baze;
      (b) u slučaju ZERO članstva nakon 6 mjeseci neaktivnosti;
      (c) ako član navede netočne podatke u svojoj prijavi, zlouporabi pogodnosti koje pruža Klub ili svojim djelovanjem prekrši bilo koju točku Uvjeta;
      (d) ako Prodavač utvrdi da Član ne ispunjava uvjete za sudjelovanje u Klubu;
      (e) ako Prodavač sumnja da Član kupuje s komercijalnom namjerom, tj. da preproda robu radi zarade.

 3. Prodavač zadržava pravo objavljivanja imena, fotografija i videa na kojima su prikazani pobjednici bilo kojeg natjecanja koje održava Klub, bez ikakvih financijskih naknada. Sudjelovanjem u ovim aktivnostima Članovi daju svoju suglasnost za korištenje takvih informacija.
 4. Prodavač zadržava pravo izmjene, obustave ili prekida programa članstva u Klubu u bilo kojem trenutku.

Članak 6.
Dodatne usluge i posebne kategorije robe

 1. Na Sučelju, u odjeljku “Košarica” Prodavač zadržava pravo da ponudi Kupcu dodatne usluge, i to (a-b):

    (a) “Produženo vrijeme povrata”
    (b) "Osiguranje pošiljke""

Zbog prirode ovih usluga, nije moguće odustati od pružanja istih nakon što je Narudžba otpremljena prema Kupcu.

 1. Usluga “Osiguranje pošiljke” daje Kupcu pravo na neposredno odustajanje od Kupoprodajnog ugovora bez navođenja razloga i povrat novca u slučaju oštećenja ili gubitka pošiljke tijekom isporuke.
  • Nakon kupnje usluge, Topforsport se obvezuje prioritetno rješavati reklamacije za robu oštećenu ili izgubljenu tijekom transporta.
  • Odnosi se na sve vrste prijevoza koje nudi Topforsport.
  • Kupac može koristiti uslugu od očekivanog datuma isporuke, navedenog u potvrdi narudžbe, do 24h nakon isporuke robe.
  • Usluga se može kupiti samo jednom po narudžbi. Usluga se odnosi na svu fizičku robu u narudžbi.
  • Usluga nije osiguranje ili bilo koja druga usluga koja se pruža u sklopu osiguravajućeg posla.
 2. Usluga “Produženo vrijeme povrata” daje Kupcu pravo na odustajanje od Kupoprodajnog ugovora bez navođenja razloga i vraćanje kupljene robe tijekom duljeg vremenskog razdoblja. Standardni rok za odustajanje (vidi Članak 3.b (1)) se dodatno produžuje za 30 dana u okviru ove usluge. Razdoblje povlačenja je stoga 60 dana ili dulje ako marketinška kampanja produlji navedeno razdoblje.
 3. Čak i za artikle vraćene u okviru usluge “Produženo vrijeme povrata”, Prodavač zadržava uvjete da se isti ne smiju koristiti, djelomično ili potpuno potrošiti, oštetiti ili koristiti izvan okvira utvrđivanja njihove primarne namjene. Artikle treba vratiti u originalnom pakiranju i s netaknutim etiketama.
 4. Prodavač kupcu nudi digitalni proizvod pod nazivom "Poklon bon" (u daljnjem tekstu, nazvan "Bon"). Bon je jedinstveni kod namijenjen plaćanju u E-trgovini, gdje se može koristiti za bilo koju robu iz ponuđenog asortimana. Bon se može iskoristiti tek nakon registracije korisnika i prijave. Kod sa bona se treba unijeti u polje "Dodaj kod za popust" unutar košarice. Cijena odabrane robe tako će se smanjiti za vrijednost Bona. Ako se Bon koristi za kupnju više proizvoda primjenjuju se ista pravila kao za "Vrijednosni kod za popust" (vidi članak 2. (14.a)).
 5. Bon se ne može vratiti ni zamijeniti. Vrijednost Bona može se iskoristiti samo jednokratnom kupnjom i ne može se koristiti za ostale pružene usluge, troškove dostave niti kao plaćanje pri isporuci. Bon vrijedi 180 dana od datuma kupnje i postaje nevažeći nakon tog razdoblja.
 6. U slučaju da se bon koristi za kupnju robe i naknadni povrat iste ili prihvaćenu reklamaciju, kupac ima, između ostalog, pravo na povrat u vrijednosti bona.

Članak 7.
Završne Odredbe

 1. Nevaljanost bilo koje odredbe Kupoprodajnog ugovora ili bilo kojeg dogovora između stranaka, neće utjecati na valjanost i učinkovitost preostalih odredbi.
 2. Ovi Uvjeti se ne odnose na slučajeve kada je osoba koja namjerava kupiti proizvode od Prodavača pravna osoba ili osoba koja naručuje robu u okviru svoje djelatnosti.
 3. Predložak formulara za “Odustajanje od kupoprodajnog ugovora” je u prilogu ovog dokumenta (vidi Annex I).
 4. Kupoprodajni ugovor i svi popratni dokumenti su sastavljeni na hrvatskom jeziku, te podliježu relevantnim zakonima Republike Hrvatske.
 5. Ovi Uvjeti i odredbe stupaju na snagu 31.10.2022, a Top4Sport s.r.o. zadržava pravo na izmjene istih.

ANNEX I

Odustajanje od kupoprodajnog ugovora

 

Prodavač:
Topforsport s.r.o., Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno, Republika Češka IČ: 29213291, IČO: CZ29213291

 

Adresa za primanje pošte:
Topforsport s.r.o., Lazaretní 11a, 61500 Brno, Republika Češka

OPREZ Ova adresa se koristi samo ako Kupac inzistira na slanju obavijesti putem fizičke umjesto email pošte. Ovo nije adresa za povrat robe. Adresa za povrat robe se nalazi na “Upute za povrat proizvoda” stranici naše E-trgovine.

Kupac:
Ime, prezime:
Adresa:

Ovim putem Kupac obavještava Prodavača da se povlači iz kupoprodajnog ugovora za sljedeće proizvode:

 

____________________________________________________________________________

Datum preuzimanja robe:
Broj narudžbe:

 

Datum                                                                                                                   Potpis kupca