FOOTBALL BOOT SALE – Do 60 % popusta na odabrane kopačke KUPI ODMAH

Opći uvjeti poslovanja 11teamsports House of Clubs

11teamsports House of Clubs (u daljnjem tekstu samo: “klub”) je program vjernosti za kupce tvrtke Topforsport s.r.o., Bešůvka 810/19, Brno – Žebětín, 641 00, OIB: 29213291, PDV id: CZ29213291 upisane u trgovački registar Pokrajinskog suda u Brnu, odjel C, uložak 66187 (u daljnjem tekstu samo: “Topforsport). Ovaj program je usmjeren na pružanje nadstandardnih pogodnosti stalnim kupcima internet trgovine 11teamsports.hr. Kupci postaju članovi kluba na temelju svoje slobodne volje koju iskazuju dajući suglasnost za registraciju ili na drugi, zakonom uređen, način iskazivanja volje. Neodvojiv dio registracije su ovi Opći uvjeti poslovanja 11teamsports House of Clubs.  

 1. Članstvo u 11teamsports House of Clubs  

Član kluba može postati svaka fizička osoba starija od 18 godina s poštanskom adresom u Hrvatskoj, a koja je izrazila suglasnost s Općim uvjetima poslovanja kluba. Kupac pogodnosti članstva u klubu može početi koristiti odmah nakon uspješne registracije.

Članom 11teamsports House of Clubs kupac postoje ako u sklopu svog korisničkog računa ispuni uvjete programa vjernosti nakon čega može koristiti sve ponuđene pogodnosti. 

Član kluba ima pravo koristiti popust na proizvode i usluge internet trgovine 11teamsports.hr. Tvrtka Topforsport zadržava pravo odrediti proizvode i usluge čija prodaja spada u program kluba. To pravo imaju i vanjski suradnici i partneri. 

2. Pristup osobnom računu 11teamsports House of Clubs

Član kluba će uz pomoć svojih podataka za prijavu na internetskim stranicama 11teamsports.hr moći pristupiti svom računu na kojem može aktualizirati svoje osobne podatke. Podatci za prijavu ostaju isti za sve e-trgovine tvrtke Topforsport: 11teamsports.hr, Top4Running.hr, Top4Fitness.hr, Top4Street.hr, Top4Sport.hr.

U slučaju sumnje da su osobni podatci postali poznati nekoj trećoj osobi, član kluba je obavezan bez odlaganja informirati o tome tvrtku Topforsport. Za štetu koja je nastala kao posljedica nedavanja ili kasnog davanja obavijesti o zloupotrebi Topforsport odgovara samo u slučaju grube pogreške sa svoje strane.

 3. Prekid članstva u 11teamsports House of Clubs

Članstvo u klubu prestaje u sljedeći slučajevima: 

a/ ako član kluba da krive podatke u prijavi, ili ako zloupotrijebi pogodnosti koje mu klub pruža, ili ako njegovo ponašanje bude u suprotnosti s ovim Općim uvjetima poslovanja kluba, 
b/ na zahtjev člana kluba, 
c/ ako član kluba povuče suglasnost za obradu osobnih podataka

 4. Zaštita osobnih podataka članova 11teamsports House of Clubs

Pristajući na registraciju, kupac se izričito slaže da će Topforsport obraditi osobne podatke o registraciji unesene u bazu podataka, kao i podatke dobivene tijekom poslovanja. Član kluba izričito se slaže da će Topforsport kao upravitelj obrađivati ​​osobne podatke registrirane na njegovo ime u skladu sa Zakonom br. 101/2000 Sb, o zaštiti osobnih podataka, u svrhu prodaje proizvoda i usluga i u svrhu koja proizlazi iz uvjeta poslovanja kluba. Topforsport je ovlašten obrađivati ​​osobne podatke putem određenih obrađivača pri čemu se članu kluba daje na znanje da tako odabran obrađivač ili obrađivači ne podliježu novoj suglasnosti. Suglasnost za obradu osobnih podataka daje se na neodređeno vrijeme, do opoziva ovog pristanka ili do prestanka djelovanja kluba. Suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku, u tom slučaju, upravitelj će uništiti podatke. 

 5. Završne odredbe 

Topforsport zadržava pravo objave imena, fotografija i video zapisa pobjednika nagradnih igara bez financijske naknade, a član kluba je s tim suglasan. Niti jedna nagrada u okviru kluba nije pravno obvezujuća. Topforsport zadržava pravo izmjene Općih uvjeta kluba u slučaju potrebe. Članovi kluba će o tim promjenama biti obaviješteni na web stranici www.11teamsports.hr.

Topforsport zadržava pravo ukinuti klub u opravdanim slučajevima. Datum prestanka postojanja kluba bit će objavljen na www.11teamsports.hr. 

Podatci za kontakt: https://11teamsports.hr/pg/kontakt